Er is een groot verschil tussen Personal Training en fitnessinstructie. Met fitnessinstructie krijg je de oefeningen uitgelegd. Vaak wordt er een schema gemaakt. Soms worden de conditionele aspecten getest.
JC Personal Training gaat eerst een intake-gesprek aan. Aan de hand van dit gesprek wordt een fitnessschema samengesteld. Dit schema wordt samen met de personal trainer uitgevoerd. Wil je drie keer in de week trainen waarvan één keer met Personal Trainer, dan krijg je voor de andere twee trainingen opdrachten mee om uit te voeren. Je zult dan wel lid moeten worden Your Health.

Centraal staat tijdens de training;
 - maximaal rendement per oefening
 - effectieve invulling van de training
 - motivatie
 - kennisoverdracht
 - continue aandacht
 - houdingscorrectie
 

"Maximale resultaten kunnen enkel behaald worden met een regelmatige en gestructureerde training!"
 

IntakeTestenVoedingsadviesTrainingEvaluatie