Voorwaarden JC Personal Training

1. Definities:
"
Bezoeker": iemand die geheel vrijblijvend de website www.jc-personaltraining.nl of www.fitnessschema.nl bezoekt en eventueel gebruik maakt van de diensten van JC Personal Training.
"
Diensten": Het geheel van diensten dat wordt aangeboden door JC Personal Training op de websites www.jc-personaltraining.nl en www.fitnessschema.nl.
"
Digitale fitnessbegeleiding": En der diensten van JC Personal Training waarbij contact plaatsvindt via email contact.
"
Leden": iedereen die een lidmaatschap wenst aan te gaan, waarbij het inschrijfformulier en de betaling van het lidmaatschap onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
"
Lidmaatschap": indien een bezoeker een lidmaatschap voor de digitale fitnessbegeleiding aangaat.
"
Overeenkomst": een overeenkomst van lidmaatschap tussen JC Personal Training en de leden. Deze op grond van de diensten die geleverd worden door JC Personal Training.
"
Personal Trainer": diegene die daadwerkelijk n op n, of anders is overeengekomen, de training verzorgt.
"
Website": de website van JC Personal Training te vinden op www.jc-personaltraining.nl en op www.fitnessschema.nl.

2. Lidmaatschap:
2.1 Het lidmaatschap voor de digitale fitnessbegeleiding gaat pas in indien de betaling (4.1) en het inschrijfformulier is ontvangen door JC Personal Training.
2.2 Indien niet binnen 5 dagen vr het verstrijken van de betaalde periode betaald wordt voor de volgende periode, verloopt je lidmaatschap.
2.3 Vanwege het feit dat wij een selecte groep kunnen plaatsen, bestaande uit maximaal 15 leden, is het mogelijk dat bij het niet betalen van uw lidmaatschap voor de volgende periode, uw selecte plaats wordt vergeven aan de eerste op de wachtlijst.
2.4 Indien de digitale fitnessbegeleiding reeds 15 leden telt, is het mogelijk om op een wachtlijst geplaatst te worden. Maandelijks wordt uw plek op de wachtlijst via een email medegedeeld. Mocht u worden toegelaten tot het lidmaatschap, dan krijgt u 5 dagen de tijd om lid te worden volgens onder de voorwaarden genoemd onder 2.1.
2.5 JC Personal Training is niet verantwoordelijk voor het niet of te laat verkrijgen van de genoemde betalingen, waardoor uw lidmaatschap vergeven kan worden.

3. Prijzen:
3.1 per maand betaalt u 23,50
3.2 per half jaar betaalt u 135,-
3.3 de prijzen zijn inclusief 19% BTW
3.4 Eventueel is het mogelijk een factuur te ontvangen voor de diensten van JC Personal Training

4. Betaling:
4.1 De totale kosten voor het lidmaatschap worden door het lid overgemaakt op de rekeningnummer 4686045 van JC Personal Training te Almere onder vermelding van uw naam.

5. Inschrijfformulier:
5.1 Om een duidelijk beeld te krijgen van het nieuwe lid is het nodig om een inschrijfformulier in te vullen. Echter bent u niet verplicht alle velden in te vullen.
5.2 Ter verheldering van onduidelijke gegevens kan JC Personal Training u om opheldering vragen voordat u daadwerkelijk lid wordt.

6. Overeenkomst met JC Personal Training:
6.1 De overeenkomst is enkel geldig in periode waarvoor betaald is.
6.2 JC Personal Training kan zonder opgaaf van reden de overeenkomst beindigen. Uw betaling voor die periode zal dan naar evenredigheid teruggestort worden op uw rekening.

7. Aansprakelijkheid:
7.1 JC Personal Training is niet verantwoordelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van de website.
7.2 JC Personal Training is ook niet verantwoordelijk voor enige schade ten gevolge van advies dat u verkregen hebt van JC Personal Training.
7.3 U bent zelf verantwoordelijk voor uw trainingen, de inname van bepaalde voedingsstoffen en de inname van bepaalde voedingssupplementen, ook als deze middels advies van ons verkregen is.

Ja, ik accepteerNee, ik accepteer niet