Disclaimer website
 

© 2008 JC personal training
 

JC Personal Training onderhoudt deze internetsite. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch mechanisch door kopieŽn, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gerechtigde.

Wij doen ons uiterste best om accurate en up-to-date informatie te geven. Wij geven geen garanties voor de inhoud, de compleetheid of de correctheid van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het bezoek aan onze site of het gebruik van de informatie op deze site. De website bevat links en banners van partners en/of samenwerkende organisaties. JC Personal Training is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op de website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de website.